00:27:51
ערב יום שחרור ירושלים, ראש עיריית ירושלים מגיע לאולפן ומדגים קריאה מדוייקת בנוסח אשכנזי וספרדי גם יחד, מבטיח שאחרי התפקיד הזה לא ימשיך בפוליטיקה ומסביר מתי תהיה ירושלים עיר שלום

עונה 3

עונה 2

}