00:26:43
ערב שבת בין השמשות פרשת חוקת. המקרא מצווה על איתור פרה אדומה ללא פגם, ושמירה על שלמותה למען מטרה אחת: שחיטתה. צביה ברקאי יעקב יצרה על כך סרט, רגע אחרי שעזבה את בית אל, התאהבה באשה ונישאה לגבר

עונה 3

עונה 2

}