00:29:04
פרשת מסעי. "ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו". כך מתאר המקרא את שגרת המסעות של בני ישראל. האם היעד הוא החשוב או שמא המסע עצמו? אפרת בן צור על מסעות פנימיים, גאוגרפיים ואמנותיים

עונה 3

עונה 2

}