פרשת כי תבוא. התורה מציבה בפנינו צומת דרכים עם שני נתיבים: הברכה והקללה. האם אלה האפשרויות היחידות? אתי אנקרי בשיחה על מסע בין קצוות, אפלה וצללים

עונה 3

עונה 2

}