00:27:15
"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". ערב ראש השנה תש"פ נחשוב עם יובל אברמוביץ איזו רשימה צריך להכין כדי שנצליח למלא את כל משאלותינו

עונה 3

עונה 2

}