00:28:17
ערב שבת בין השמשות, פרשת ויצא בעקבות האהבה. האם התנ"ך מאמין באהבה ממבט ראשון? ואיך חלום הסולם מנבא את חייו הסוערים של יעקב עם ארבע נשותיו? ד"ר גידי לב, חוקר אהבה, יספר על אהבתו הגדולה ועל הטרגדיה של אהבת יעקב אבינו

עונה 3

עונה 2

}