00:28:24
ערב שבת בין השמשות. בפרשת ויחי אנחנו נפרדים מהאבות ונפרדים מספר בראשית, בשלל מילים מיוחדות ומוזרות. רוביק רוזנטל יהיה כאן לקריאה מילולית, ויסביר למה אהבה מובעת במילים שקשורות למוות ולמחלה, מדוע לווית המת היא חסד של אמת, ולמה ליששכר קוראים חמור?

עונה 3

עונה 2

}