00:27:00
ערב שבת בין השמשות. פרשת משפטים. בתוך הטלטלה שעוברת מערכת המשפט מגיעה פרשת משפטים ומזכירה לנו כללי יסוד של יחס לעבד, ליתום, לגר ולאלמנה. דפני ליף, ממנהיגות מחאת האוהלים ב-2011, עורכת חשבון נפש בשיחה אישית עם דב אלבוים

עונה 3

עונה 2

}