00:58:14
"דור בארץ" - המרד הערבי הגדול והמאבק בבריטים (1936–1947) הפרק מתמקד בתקופה שבין המרד הערבי בבריטים ב- 1936 לבין הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ בכ"ט בנובמבר 1947. המתח הגואה ביחסי יהודים-ערבים והמאבק של היישוב היהודי נגד תקנות "הספר הלבן",מעצבים את פניו של הנוער הא"י המתגייס בהתלהבות למשימות של התיישבות, הגנה ולחימה

כל הפרקים

}