00:58:02
"עם במדים" - פעולות התגמול ומבצע סיני (1949–1956) הפרק סוקר את אירועי ראשית שנות ה-50 עד מבצע קדש ב-1956 מבחינה צבאית: תקופת ההסתננויות, הקמת יחידות שהפכו למיתוס (דוגמת יחידה 101)

כל הפרקים

}