00:58:00
"תנו לחיות בארץ הזאת" - כלכלה מימי הצנע ועד נפילת הבורסה (1949–1986) הפרק מתמקד בתולדות הכלכלה הישראלית. נתוני הפתיחה הכלכליים של מדינת ישראל לא היו מבטיחים. היא נאלצה להשקיע כבר מימיה הראשונים בקליטת עלייה ובביטחון, כשקופתה כמעט ריקה. אבל מאז ימי הצנע והקיצוב עושה ישראל באמצעות גיוס הון וניצול משאביה האנושיים קפיצת דרך אדירה ממשק חקלאי בעיקרו למשק תעשייתי מפותח. השפע הכלכלי גובה מחיר

כל הפרקים

}