00:58:06
"מעולם מצבנו לא היה טוב יותר" - ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור (1967–1973) בפרק מתוארת אווירת הרגיעה השוררת בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, את מלחמת ההתשה (המסתיימת למעשה ב- 1970), ואת מדיניות הססטוס קוו של ממשלת ישראל הנוחלת, למראית עין, הצלחה. הרושם כי "הזמן פועל לטובתנו" מהלך קסם על הציבור הישראלי

כל הפרקים

}