00:58:01
"מגש הכסף" - הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948–1949) הפרק מתמקד במלחמת העצמאות ובהשלכותיה מבחינה גאוגרפית, דמוגרפית, מורלית, מדינית ואישית

כל הפרקים

}