00:57:39
"ישראל השנייה" - המחאה העדתית והמהפך הפוליטי (1959–1981) הפרק עוסק במורכבות יישום חזון "כור ההיתוך" של בן גוריון. גלי העלייה הגדולים יוצרים בישראל חברה מפוצלת שלאשכנזים מול מזרחים. בשכונות ובעיירות הפיתוח הולך ומצטבר חומר נפץ. רגשות הקיפוח של המזרחים פורצים במלוא עוזם בארועי ואדי סאליב ובהפגנות "הפנתרים השחורים". הם מוצאים אפיק פוליטי בברית עם בגין ודבר זה מוביל למהפך 77'

כל הפרקים

}