00:58:01
"האופסימיסט" - ערביי ישראל ממלחמת העצמאות עד "יום האדמה" (1948–1976) הפרק עוסק בקורותיהם של ערביי ישראל מאז קום המדינה. רובם הגדול של ערביי א"י בורחים בעיצומם של קרבות מלחמת העצמאות. מיעוטים נותרים בתחומי מדינת ישראל. המדינה מתחייבת לקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה, אך מתייחסת לערבים במידה רבה של חשש. עד תחילת שנות ה- 60 חיים ערביי ישראל תחת ממשל צבאי. ב-1967 הם נפגשים עם אחיהם הפלסטינים

כל הפרקים

}