00:58:03
"בצל השואה" - שתיקת הניצולים ומשפט אייכמן (1948–1966) הפרק מתמקד בקשיי הקליטה בארץ שניצבו בפני שארית הפליטה, ובמפנה שחל ביחס החברה הישראלית לפליטי השואה בעקבות משפטו של אדולף אייכמן (1961)

כל הפרקים

}