00:56:55
"הגידו כן לזקן" - מנהיגותו של דוד בן גוריון (1948–1967) הפרק מתמקד בדמותו ובפועלו של דוד בן גוריון: ב-15 שנותיה הראשונות של המדינה עיצב בן גוריון את דמותה של המדינה עפ"י תפיסת עולמו. הפרק מסתיים בפרשת לבון, שבעקבותיה ירד בן גוריון מהבמה הפוליטית

כל הפרקים

}