00:58:21
"בבל וירושלים" - ישראל ויהדות ארצות הברית (1948–1994) הפרק מתמקד בקשר שבין יהדות ארה"ב לישראל. סיפור הקמתה של מדינת ישראל נראה ליהודי ארה"ב כאילו נלקח מתוך תסריט לאפוס הוליוודי. הם מתגייסים למענה בכסף ובתמיכה פוליטית. ישראל מעניקה להם בתמורה מוקד רגשי של הזדהות וגאווה יהודית. אחרי מלחמת לבנון באה אל קצה התמיכה הנלהבת בישראל. תהיות וספקות מחלחלים לעומקם של יחסי ישראל עם התפוצה היהודית הגדולה

כל הפרקים

}