00:57:59
"הכותל וההר" - יחסי חילונים ודתיים (1948–1993) הפרק עוסק במתח בין חילוניים לדתיים בישראל. מאז קום המדינה מתנהלת מלחמת קרבות בין החילוניים לדתיים. בשנים הראשונות הציונות החילונית שולטת בכיפה. בשנים האחרונות עולים ומתייצבים בקדמת הבמה הכוחות הדתיים והחרדיים

כל הפרקים

}