00:57:57
"מדינה בדרך" - מלחמת העצמאות והכרזת המדינה (1947–1948) הפרק מתמקד במלחמה בין יהודים לערבים על הארץ: המלחמה על השליטה בדרכים, כיבוש ערים וכפרים ערביים, עקירת ראשוני הפלסטינים מאדמתם, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (ה' באייר תש"ח)

כל הפרקים

}