מגישת "סדר יום" בכאן רשת ב | שירתה בגלי צה"ל ואחר כך הייתה כתבת פוליטית ומדינית בערוץ הראשון של רשות השידור | מאז שנת 2008 ועד היום מגישה את התוכנית "סדר יום", כיום בכאן רשת ב | זוכת פרס סוקולוב לעיתונות משודרת על התוכנית "סדר יום", אות אביר איכות השלטון מטעם התנועה למען איכות השלטון, אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג מטעם האגודה לזכויות האזרח ופרס אומ"ץ לחשיפת שחיתות שלטונית

...טוען