מסע יומי שמשלב ספרות, פילוסופיה, יהדות, היסטוריה ורוקנ'רול, בחיפוש אחר חומרי בעירה ראויים לחיינו

RadioProgram1389_img709085294.jpg
27.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
26.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
21.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
20.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
19.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
18.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
14.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
13.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
12.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

RadioProgram1389_img709085294.jpg
11.9.2023 - אש זרה - נדב הלפרין

Loading...