כאן תרבות – הדירוג
לנה רוסובסקי
כאן תרבות הדירוג - לנה רוסובסקי - 23.09.20