היה היה קונצרט
תמרה בלטר - עורכת
היה היה קונצרט - 06.08.18
שני, 18:00-20:00