אמנות נקודה
יובל מסקין
אמנות נקודה - יובל מסקין - 14.09.18
17:00-18:00