צבע הכסף
יאיר ויינרב
צבע הכסף עם יאיר ויינרב - 08.06.22
ראשון - רביעי, 16:00–17:00