אמנות נקודה
יובל מסקין
אמנות נקודה - יובל מסקין - 18.10.19
17:00-18:00