כאן צפון
חן ביאר
חן ביאר עם כאן צפון - 07.01.20
שלישי, 21:00-23:00