צבע הכסף
יאיר ויינרב
יאיר ויינרב עם צבע הכסף - 20.10.20
ראשון - רביעי, 16:00–17:00