יום הזיכרון לשואה ברשת ב
קלמן ליבסקינד בתכנית תיעודית עם אמו ז"ל ש.ח. - 02.05.19