הכתבת בכנסת | בעברה כתבת כאן חדשות באזור ירושלים | בוגרת התואר בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב

...טוען